Nowości:

Problemy współczesnych rodzin

Problemy współczesnych rodzin

We współczesnym świecie możemy w coraz większym stopniu mówić o problemie, czy też kryzysie rodziny. Zmiany wynikają między innymi z coraz mniej trwałych związków. Przekłada się to na występowania coraz mniejszej liczby trwałych rodzin nuklearnych. Dzieci w wielu rozwiniętych krajach posiadają więcej, niż jednego rodzica każdej z płci jaki zajmuje się wychowaniem oraz zapewnieniem materialnego bytu dla dziecka. Innym problemem współczesnych rodzin jest spadek stopy życiowej, gdy rodzice decydują się na większą liczbę dzieci. Wynika to przede wszystkim z konieczności zajmowania się dziećmi, co ogranicza możliwości uzyskiwania dużych dochodów na rynku pracy. Polityka niemal wszystkich państwa świecie, a zwłaszcza krajów rozwiniętych nie odpowiada w odpowiedni sposób na problemy rodzin. Z tego powodu możemy spotykać się z szeregiem patologii jakie pojawiają się nawet w przypadku rodzin, które mają wysoki status materialny. Jedną z istotnych zmian, jakie możemy obserwować we współczesnym świecie jest odchodzenie od modelu nuklearnej rodziny. Mamy również coraz mniejsze liczby rodzin wielopokoleniowych, jakie jeszcze kilkadziesiąt lat temu znacznie ułatwiały radzenie sobie z wychowaniem dzieci przez rodziców.