Nowości:

Świadczenia przedemerytalne dla kobiet – jakie warunki należy spełniać?

Świadczenia przedemerytalne dla kobiet – jakie warunki należy spełniać?

Sytuacja na rynku pracy w naszym kraju jest katastrofalna. Młode, wykształcone osoby, które marzyły o znalezieniu dla siebie dobrze płatnej pracy i to jeszcze w zawodzie szybko sprowadzane są do pionu. Na skutek zaistniałej sytuacji, długotrwałego bezrobocia podejmują decyzję o wyjeździe za granicę. A co z osobami starszymi, zwłaszcza kobietami, które straciły pracę na kilka lat przed planowaną emeryturą? Nie każdy pracodawca jest skory do ich zatrudnienia, a już nie te lata, aby pozwolić sobie na pracę fizyczną czy opuszczenie rodzinnych stron. Co wtedy?

Wyjść jest kilka. Można oczywiście korzystać z zasiłku dla bezrobotnych, ale jego wysokość z pewnością nie będzie satysfakcjonująca. Można również ubiegać się o świadczenia przedemerytalne. Kiedy więc kobieta może ubiegać się o świadczenia emerytalne? Jakie warunki musi spełniać?

Po pierwsze o świadczenie przedemerytalne ubiegać można się tylko wtedy, kiedy utrata pracy nastąpiła z powodu likwidacji firmy, bądź też, kiedy zrezygnowaliśmy z pracy z powodu jej niewypłacalności. W momencie, kiedy utrata pracy nastąpiła z naszej przyczyny – złego stanu zdrowia, wówczas ubiegać możemy się np. o rentę chorobową.

Po drugie, należy spełniać pewne wymogi związane z wiekiem i czasem stażu. Jakie? O świadczenie przedemerytalne ubiegać się może pani, która ma ukończone 56 lat i ma 20- letni staż, kobieta ubiegająca się o ww. świadczenie w wieku 55 lat musi posiadać minimum 30- letni staż pracy.

Po trzecie, jeżeli spełnia się powyżej wymienione warunki należy pamiętać jeszcze o jednej kwestii. Jakiej? Aby ubiegać się o świadczenie przedemerytalne należy posiadać status osoby bezrobotnej, być zarejestrowanym w Urzędzie pracy przez minimum pół roku (6 miesięcy). Dopiero po tym okresie czasu można składać wniosek o przyznanie świadczeń przedemerytalnych.